Mobiele navigatie
Skilje

Privacy

Skilje is onderdeel van VrieService BV, een ACM geregistreerde onderneming. Skilje verwerkt bij de uitvoering van haar dienstverlening gegevens, waaronder persoons- en verkeersgegevens, van u en mogelijke eindgebruikers.

Skilje gaat zorgvuldig met deze gegevens om, waarborgt het telefoongeheim en zorgt ervoor dat verwerking van gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

In dit privacystatement beschrijft Skilje haar beleid aangaande de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in het kader van haar dienstverlening. Wilt u meer informatie over de privacy kunt u altijd contact met ons opnemen.

Deel deze pagina:

Waarom Skilje?

  • Maandelijks opzegbaar
  • Op het netwerk vanĀ kpn_logo_skilje
  • Volledig zelf in te regelen
  • Baas over eigen telefoon
  • Geen vervelende verrassingen

Bellen op KPN netwerk

Klanten over Skilje